Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Dagens regelverk i EU skapar endast incitament för att fasa ut befintliga farliga kemikalier utan att reglera vilka kemikalier de ersätts med. Tyvärr gäller detsamma för den kemikalieskatt på elektronik som regeringen presenterade i sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen. Detta är ett problem eftersom farliga kemikalier som fasas ut kan ersättas med ännu farligare alternativ, så kallad falsk substitution.

Huvudmotivet för en kemikalieskatt på elektronik som ekonomiskt styrmedel ska vara att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen.

– Som kemikalieskatten är utformad nu missar man målet med att komma åt de farliga kemikalierna. Då kemikalier som vi har förståelse för, och som är bättre att använda straffbeskattas. Medan kemikalier som vi inte vet någoting om eller långtidseffekten av kommer undan, säger Sören Enholm, VD på TCO Development.

En svårighet inom kemikalieområdet är att det saknas information om vilka kemikalier som används och vetskap om hur de påverkar människor och miljö. En kemikalieskatt borde därför bidra till att få fram information om vilka kemikalier som används i produkter.

– Högsta prioritering ska vara att skapa incitament för att få bort de farligaste kemikalierna ur elektronik och då krävs det att de ersätts med mindre farliga kemikalier. Resultatet av kemikalieskatten blir dessvärre att man tänker mer på att få in pengar i statskassan än på miljön, säger Sören Enholm.

I hållbarhetscertifieringen TCO Certified finns det ett nytt krav på att hantera dessa problem, med hjälp av GreenScreen For Safer Chemicals. Farliga flamskyddsmedel i IT-produkter ska ersättas med mindre farliga flamskyddsmedel. Detta istället för att endast fasa ut befintliga farliga kemikalier utan att reglera vilka de ersätts med.

– Den här typen av substitution bidrar till en positiv utveckling inom detta komplexa område och har större möjlighet att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen, avslutar Sören Enholm, VD på TCO Development.

Kemikalieskatt på elektronik, våra remissvar

Vi har varit med i processen och bidragit med två remissvar till kemikalieskatt på elektronik.

Remissvar för Fi2016/01244/S2
Remissvar – SOU 2015:30

Regeringens budgetförslag för 2017
Budgetförslag för 2017 på fem minuter

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum