För några år sedan avslöjade en granskning av Energy Star (US Environmental Protection Agency) till att oroande fakta om bristande verifiering uppdagades. Genom att utge sig för att vara riktiga företag lyckades inspektörerna få märkningen Energy Star för mer än ett dussin påhittade produkter – inklusive en ”luftrenare” som inte bestod av mer än ett värmeelement med en dammvippa fastsatt ovanpå.

Hur kunde det gå till? Förutom uppenbart bristande kontroll, saknades en viktig komponent: verifiering. Energy Star har sedan dess omarbetats för att något liknande inte ska ske igen, men det finns fortfarande märkningar och certifieringar utan verifiering. Utan en seriös och trovärdig verifiering går det lita på att produkten faktiskt uppfyller påstådda egenskaper.

Certifiering är inget värt utan verifiering

Tillverkarna arbetar för att uppfylla kundernas önskemål om säker och ansvarsfull elektronik, vilket ger inköpare mer information om produkterna än någonsin att utvärdera. Glädjande nog är allt fler produkter certifierade enligt miljökrav och, i vissa fall, även socialt ansvarstagande.

Men innan du accepterar och litar på en certifiering är det viktigt att veta hur den fungerar. För att en produkt, exempelvis, ska kunna certifieras enligt TCO Certified testas först dess prestanda och ergonomi. Därefter verifieras tillverkarens påståenden om produktens miljöpåverkan. Fabriker som tillverkar produkter som ska certifieras måste redovisa rapporter från granskningar av arbetet med socialt ansvar i tillverkningen, som är genomförda av en oberoende tredje tredje part.

Dessa processer är tidskrävande, komplexa och kostsamma, i synnerhet om inköparen själv ska genomföra dem. Det är samtidigt riskabelt att inte verifiera att tillverkarens påståenden om produkten stämmer. Ingen inköpare vill senare få reda på att produkterna som har köpts in, faktiskt tillverkas i fabriker under usla arbetsförhållanden och inte alls lever upp till de miljökrav som påstods.

En hållbarhetscertifiering är alltså mer än en etikett som sätts på lådan när den rullar av monteringsbandet. Om du vill kunna lita på att elektroniken du köper in faktiskt lever upp era hållbarhetskrav, är det viktigt att oberoende tredjepartsverifiering.

Fem sätt för att kunna lita på tillverkarens påståenden

  1. Kräv oberoende verifiering. Det är helt avgörande att verifieringen utförs av oberoende, globalt erkända test och verifieringsorgan som är specialiserade på elektronik, socialt ansvarstagande och andra hållbarhetsfrågor.
  2. Testa och testa igen. Även efter att en produkt certifierats, kommer modellen sannolikt att genomgå smärre konstruktionsuppdateringar under sin livstid. Det är viktigt att kontinuerligt testa dessa produkter över tiden, för att säkerställa att de fortsatt uppfyller ställda hållbarhetskrav. Det är också viktigt att anläggningarna som genomför test och verifiering leverera exakta och reproducerbarbara produkttester, vilket i så kallad Round Robin Testing säkerställer enhetlighet gällande testmetoder, kalibrering av utrustning och tolkning av krav.
  3. Granska socialt ansvarstagande på fabriken. Allt fler företag prioriterar och mäter socialt ansvarstagande, inser man att det krävs granskningar av arbetet med socialt ansvar i tillverkning på plats på fabrikerna är absolut nödvändigt– oavsett vilket land de befinner sig i. Och om korrigerande åtgärder krävs, återvänder kontrollanterna till samma fabriker för att säkerställa att man åtgärder har vidtagits.
  4. Gör socialt ansvarstagande personligt. Att utbilda företagsledare i processen att verifiera krav och certifiera produkter ökar inte bara medvetenhet om miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor, det engagerar dem dessutom på ett personligt plan i deras roll att skapa förändring och förbättring. Alla varumärken som vi arbetar med måste utse en högt uppsatt företrädare för ledningen som ansvarar för att genomföra förbättringar av socialt ansvarstagande på fabriksnivå. Och varje år deltar den utsedda ledaren i en grundlig revision av företagets framsteg och mål.
  5. Kontrollera att produkterna verkligen är certifierade. Det räcker inte med att kontrollera produkter som certifieras – inköpare måste kunna lita på att en produkt som påstår sig vara certifierad faktiskt är det. Därför är det viktigt att certifieringsorgan genomför marknadskontroller för att säkerställa att bara certifierade produkter marknadsförs som sådana och att varumärkenas kommunikation runt certifierade produkter är korrekt.

Ha förtroende, men verifiera

Inköpare över hela världen blir allt mer angelägna om att produkterna de köper uppfyller företagets mål för miljömässigt och socialt ansvarstagande. De lägger mycket tid och pengar på att lära sig hur man gör detta, eftersom företagets anseende med en ansvarsfull leverantörskedja har blivit viktiga framgångsfaktorer.

Men ni behöver inte göra det arbetet ensamma.

Med en tredjepartscertifiering och dess tillhörande verifiering, kan beslutsfattare inom IT-inköp uppfylla sina åtaganden kopplade till hållbarhet. Men än viktigare, de kommer att få ökat förtroende från sina kunder – och oavsett bransch finns inget mer värdefullt.