I december lanserar vi krav för datacenter. Idag släpps remisserna och fram till mitten av november kan du lämna dina synpunkter.

Vår användning av data ger allt större miljöpåverkan. Precis som med andra IT-produkter så har datacenterprodukterna dessutom en negativ effekt på människors hälsa genom hela leverantörskedjan. För att driva på mer hållbara lösningar kommer TCO Certified utvidgas och krav för nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar läggas till.

Varumärkesägare kan börja ansöka om certifiering enligt de nya kraven i december. Därefter kan inköpsorganisationer få tillgång till datacenterprodukter som är mer miljömässigt och socialt hållbara, vilket granskats av oberoende verifieringsorganisationer.

De tre nya produktkategorierna kommer bli en del av den senaste generationen av TCO Certified — generation 8. Det är den mest ambitiösa generationen hittills och bidrar till en mer cirkulär produktion och konsumtion av IT-produkter genom att kräva slitstarka produkter som kan repareras, uppgraderas och återvinnas. Kraven på ansvar i leverantörskedjan är skarpare, och uppföljningen mer effektiv. TCO Certified, generation 8 kan också hjälpa organisationer att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Det händer fram till lanseringen

12 september: Remisserna släpps, och vi välkomnar synpunkter. Remisserna innehåller krav och definitioner av produktkategorierna, test- och verifieringsmetoder.

12 november: Sista dag att lämna synpunkter.

13 november-11 december: Vi bearbetar alla kommentarer och synpunkter, och gör eventuella förändringar av kravdokumenten för datacenter.

12 december: TCO Certified, generation 8 för nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar publiceras. Industrin kan nu ansöka om certifiering av produkter och inköpare kan ställa krav på TCO Certified i upphandlingen av datacenter.

Våren 2020: Officiell lansering av TCO Certified, generation 8, för datacenterprodukter! De första certifierade produkterna på marknaden uppmärksammas.

Kontakta oss gärna om du har frågor.