Från 1 januari 2016 sänks producentavgiften för elektronik märkt med Svanen eller TCO Certified som säljs av företag som är anslutna till Elektronikåtervinning i Sverige.

Initiativet från branschorganisationen Elektronikåtervinning i Sverige uppmuntrar mer miljöanpassad elektronik genom att lämna rabatt till anslutna producenter och återförsäljare som erbjuder miljömärkta elektronikprodukter till sina kunder.

Elektronikåtervinning i Sverige har valt att låta Svanen och TCO Certified fungera som verifierat för att säkerställa att produkter som tilldelas rabatt lever upp till miljömässiga krav och är bättre anpassade för återvinning.

Så fungerar producentansvar

Producentansvar för elektronik innebär att den som sätter en elektrisk eller elektronisk produkt på marknaden också är ansvarig för att ta hand om den när den är förbrukad. Genom WEEE-direktivet gäller producentansvaret för elektronik i hela EU. I Sverige är direktivet implementerat genom förordningen om producentansvar för elutrustning.

IT-produkter som certifieras enligt TCO Certified möter krav under hela livscykeln på socialt ansvar i tillverkningen, användarsäkerhet, ergonomi och miljöegenskaper. Uppföljning och granskning av kraven sker av oberoende verifieringsorganisationer.

Elektronikskrot är en global katastrof

På grund av snabbt föränderlig teknik och hög efterfrågan på nya produkter är elektronikskrot den snabbast växande avfallströmmen i världen. Under hela tillverkningskedjan hanteras ämnen och material med risker för både hälsa och miljö. Samma utmaningar finns också inom råvaruutvinningen och i sluthanteringsfasen.