Lanseringsschema för nästa generation av TCO Certified

I slutet av 2018 lanseras en ny generation av TCO Certified. Redan i slutet av mars börjar vi släppa remisser för nya och uppdaterade krav. TCO Certified utvecklas kontinuerligt i en öppen och bred intressentdialog som resulterar i en ny generation var tredje år.

Det höga tempot är en förutsättning för att kunna utmana industrin och driva på ett ökat miljömässigt och socialt ansvarstagande i en bransch där teknikutvecklingen går snabbt och nya hållbarhetsutmaningar ständigt uppstår.

Lämna synpunkter under remissperioden

Med start den 22 mars kommer nya och uppdaterade krav för samtliga åtta produktkategorier som omfattas av TCO Certified att släppas på remiss. Under remissperioden, som pågår till 31 maj, har du möjlighet att ta del av kraven och lämna dina synpunkter.

När remissperioden är över kommer vi att utvärdera samtliga kommentarer och eventuellt göra förändringar av krav eller verifieringsmetoder. I september publiceras den nya generationen i slutgiltig form. Därefter kan IT-industrin ansöka om certifiering av sina produkter.

I december kommer produkter certifierade enligt den nya generationen av TCO Certified att finnas på marknaden för första gången.


Launch schedule: Next Generation TCO Certified

Lanseringsdatum

22 mars—31 maj: Remissperiod
Mars och april: Remissen presenteras i workshopar och webbinarier
September: Slutgitig ny generation publiceras och ansökan om certifiering inleds
December: Den nya generationen lanseras och certifierade produkter finns på marknaden

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vi kommer löpande presentera information om remisser, hur du kan lämna synpunkter och inbjudningar till webbinarier och workshopar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

ANMÄL DIG FÖR NYHETSBREV

2018-04-04T10:39:02+00:006 Mar, 2018|Categories: Nyheter|Tags: |