Sju av tio svenskar kan tänka sig att köpa begagnad elektronik, och allra helst vill de göra inköpen hos en professionell återförsäljare. Det visar en undersökning från projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas. Även om de flesta vill göra det för att spara pengar så kan begagnatköpet också ge stora miljövinster.

I Sverige konsumeras stora mängder elektronik. Konsumtionen har ökat stadigt under de senaste två decennierna, så även elavfallet. Enligt en kartläggning från 2010 köpte svenskarna i snitt 19 kilo elektronikprodukter per person och år, men bara 12 till 15 kilo samlades in. Resten hamnade på annat håll, ofta i byrålådan eller i hushållssoporna.

Projektet ELAN ville hitta vägar för att öka återanvändningen av elektronik och undersökte hur marknaden för återanvändning ser ut idag, både i Sverige och andra länder. Resultatet presenteras i en rapport som går att läsa här. En enkät besvarades av cirka 600 besökare på Kompletts och Elgigantens facebooksidor, säljare och köpare på Blocket, samt besökare på återvinningscentraler. 70 procent av de svarande kan tänka sig att köpa begagnad elektronik. Teveapparater, datorer och mobiltelefoner ligger i topp bland produkter som konsumenter gärna köper begagnat. Många upplever dock en viss otrygghet i begagnatköpet, och vill därför hellre köpa produkter hos en återförsäljare än av en privatperson.

Öppenheten för att köpa begagnat är goda nyheter enligt rapportförfattarna, som menar att vi behöver förändra vårt sätt att konsumera elektronik. Jämfört med andra länder är vi duktiga på att samla in elektronikprodukter i Sverige, men det räcker inte, bland annat eftersom dagens återvinningsmetoder inte kan ta hand om alla värdefulla material som ingår i en elektronikprodukt.

– Varje produkt som tillverkas kräver att ändliga naturresurser bryts ur marken och leder till stora mängder avfall och utsläpp av bland annat klimatgaser. Vi behöver reparera och uppgradera produkterna så att de kan användas under en längre tid säger Andreas Rehn, projektledare för kravutvecklingen på TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified.

I den senaste generationen av TCO Certified som lanserades i december 2018 finns ett helt kapitel som fokuserar på att IT-produkter ska leva längre genom att vara slitstarka och gå att reparera, uppgradera och återvinna.

– Hur länge en IT-produkt kan fungera bestäms till stor del redan när den designas. Vi kräver att de viktigaste komponenterna i produkterna ska gå att byta ut och att reparationsmanualer finns tillgängliga. Batteriet i portabla produkter ska hålla länge och gå att ersätta med ett nytt. Det ska också gå att radera data på ett säkert sätt, så att användaren känner sig trygg med att lämna produkten vidare till andrahandsmarknaden, säger Andreas Rehn.

Om ELAN — Elektronik ska återanvändas

ELAN finansierades av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Resource och pågick mellan september 2016 och september 2018. I projektet deltog IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Samsung, Lenovo, Komplett och Elgiganten.

Den 24 januari är Circular Electronics Day

Dagen syftar till att uppmärksamma nyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv, genom att reparera, uppgradera och återanvända dem. Privatpersoner och organisationer kan delta genom dela tips och inspirera till återanvändning under hashtaggen #CircularElectronicsDay. Organisationerna i ELAN-projektet är initiativtagare till Circular Electronics Day, som stöds av ytterligare elva organisationer internationellt.