Oberoende verifiering är det absolut viktigaste för att en hållbarhetscertifiering ska kunna agera pådrivande och vara trovärdig för alla parter. Därför består TCO Certified av ett omfattande system där oberoende part verifierar att kraven faktiskt uppfylls.

I “Quickguide – Independent Verification in TCO Certified” berättar vi om:

  • Varför oberoende verifiering är avgörande när allt tuffare krav ställs vid inköp
  • Hur verifiering kontrollerar att tillverkarnas påståenden stämmer
  • Varför specialistkompetens är nödvändig för trovärdig verifiering
  • Hur kraven i TCO Certified på produkt, tillverkning och varumärkesägare verifieras
LADDA NER GUIDEN

TCO Certified består av sociala och miljömässiga krav som är kopplade till produktens tillverkning, användning och sluthantering. Oberoende verifieringsorganisationer som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 kontrollerar att kraven på produk, tillverkning och varumärkesägaren uppfylls.

Översikt av oberoende verifiering i TCO Certified

Översikt av oberoende verifiering i TCO Certified

TCO Certified består av sociala och miljömässiga krav som är kopplade till produktens tillverkning, användning och sluthantering.

Oberoende verifieringsorganisationer som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 kontrollerar att kraven på produk, tillverkning och varumärkesägaren uppfylls.