Under 2016 genomförde vi uppföljande verifiering av kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Vi ser både framsteg och fortsatta utmaningar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden.

Rapporten Impacts och Insights, undersöker vilken effekt kraven i den senaste generationen av TCO Certified har haft sedan lanseringen i november 2015. Vi ser framsteg kopplat till socialt ansvar i tillverkningen, utfasning av de farligaste kemikalierna och industrins proaktiva hållbarhetsarbete.

Den senaste generationen TCO Certified definierar tydligare varumärkesägaren som ansvarig för arbetsförhållanden i sin leverantörskedja och kräver ett deklarerat åtagande att minska sin användning av konfliktmineraler. Vi introducerade också en ny metod för att endast tillåta icke-halogenerade flamskyddsmedel som har bedömts som säkrare alternativ.

Slutsatser från rapporten

1. Förbättringar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden, fortsatta utmaningar inom arbetsrätt
2. Paradigmskifte för att hantera farliga kemikalier
3. Ökat proaktivt arbete från industrin utöver kraven i TCO Certified

LÄS MER OCH LADDA NED RAPPORTEN

Framsteg i IT-fabrikernas arbetsförhållanden

Rapporten innehåller en studie av 16 varumärkesägares arbete med socialt ansvar i tillverkningen under 2016 i jämförelse med 2013. Studien visar förbättringar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden inom områden som diskriminering och föreningsfrihet. Dock ser vi fortfarande problem kopplat till omfattande övertidsarbete i fabrikerna, något som kommer att kräva vår fortsatta uppmärksamhet framåt.

Number of brands with nonconformities

Farliga kemikalier, ett paradigmskifte har skett

Den senaste generationen TCO Certified har också lett till ett paradigmskifte för att hantera farliga kemikalier i IT-produkter. Enligt American Chemical Society finns över 100 miljoner registrerade kemikalier. För de flesta av dessa kemikalier är hälsomässiga och miljömässiga risker okända. Den nya metoden i TCO Certified innebär att gå från en lista över förbjudna flamskyddsmedel till en publik lista av accepterade flamskyddsmedel som har bedömts som säkrare alternativ av en oberoende part.

Industrins engagemang för hållbarhetsfrågor ökar

Vi genomför årligen en granskning av varumärkesägarnas proaktiva arbete inom socialt ansvar i tillverkningen utöver kraven i TCO Certified. Denna granskning visar ökat engagemang för hållbarhetsfrågor överlag, men också behovet av ytterligare åtgärder för att öka varumärkesägarnas kunskap om deras leverantörskedja och förebygga framtida problem.