I år lanserar vi nästa generation av TCO Certified: generation 8. Som ett led i detta öppnas nu förslag till krav upp för remiss fram till 31 maj.

Remissförslaget är ambitiöst och innehåller många nya och skärpta krav. Målsättningen är att driva på ännu större hållbarhetsnytta i de faser av produktens livscykel där det har allra störst effekt. Med generation 8 vill vi ta nästa kliv mot en hållbar livscykel för IT-produkter, tillsammans med dig.

Läs remissen och lämna dina synpunkter

Läs och lämna kommentarer om nya och uppdaterade krav, ladda ner remissdokument, kommentera remisserna, få veta de senaste nyheterna och anmäl dig till webbinarier och workshops.

GÅ TILL TCO CERTIFIED, GENERATION 8

Generation 8 gäller för alla produktkategorier

I remissförslaget för den nya generationen är majoriteten av kraven gemensamma för alla produktkategorier. Därför får kravdokumenten för de olika produktkategorierna nu samma generationsnummer: 8.

Enklare och tydligare kravdokument

För att göra det enklare att läsa kravdokumenten och ansöka om certifiering så har vi gjort flera förändringar av hur kravdokumenten är utformade.

  • Nya och uppdaterade krav är markerade med “NEW” eller “REVISED”.
  • Verifieringsmetoderna har flyttats och presenteras numera tillsammans med kraven.
  • De krav som är gemensamma för alla produktkategorier har samma kapitelnummer i alla kravdokument.
  • Alla formulär som ska signeras är samlade i ett separat kapitel.

Det händer fram till lanseringen

22 mars-31 maj Remissperiod. Vi välkomnar synpunkter på remissen.
3 april Webbinarium. Överblick av remissförslaget för TCO Certified, generation 8.
April Workshops för industrin i Asien.
11, 12 april Webbinarier. Vi djupdyker i remissförslaget för TCO Certified, generation 8.
Juni-augusti Vi bearbetar alla kommentarer och synpunkter, och gör eventuella förändringar.
September TCO Certified, generation 8 publiceras. Industrin kan nu ansöka om certifiering.
December Nya generationen lanseras! Certifierade produkter finns på marknaden för första gången.