Sundsvalls kommun har en genomarbetad IT-strategi med mål för hållbar utveckling och grön IT. De ser inköpen av IT-produkter som ett verktyg för att uppnå målen och använder TCO Certified för att förenkla och säkerställa rätt resultat.

“Det mest värdefulla med TCO Certified är att hela produktens livscykel täcks in: vad produkten tillverkas av, under vilka förhållanden den tillverkas, hur produkten är att använda, hur den påverkar miljön under användning och hur den sedan tas omhand när den slutat användas”, säger Lars Olsson, systemförvaltare på Sundsvalls kommun.

“Dessutom är den oberoende verifieringen som ingår i certifieringen A och O, utan den blir kraven tandlösa. En pappersprodukt som inte följs upp korrekt går inte att lita på”, fortsätter han.

Certifiering sparar tid för Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun beslutade att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen av stationära och bärbara datorer, 2-i-1-enheter, bärbara Chromebooks, skärmar och dockningsstationer. Till en början funderade de på att själva definiera kraven, men snart insåg kommunen att en etablerad certifiering skulle spara både tid och resurser.

“För att ha kunskap och resurser att följa upp alla de krav som TCO Certified ställer skulle vi själva behöva bygga upp en liknande organisation som TCO Development har inom kommunkoncernen och det har vi inte resurser till.”

Hur kom det sig att ni valde just TCO Certified?

“Det som avgjorde var de omfattande kraven som ställs i certifieringen, att det är en svensk organisation som driver certifieringen och att de tar ansvar för att följa upp och bevaka hur de godkända produkterna uppfyller kraven under hela certifikatets giltighetstid. Det är också väldigt positivt att kraven i TCO Certified hela tiden underhålls och uppdateras när omvärlden förändras.”

“När vi förstod att våra leverantörer var väl insatta i vad TCO Certified innebär och att det skulle underlätta för dem om vi valde TCO Certified istället för att formulera egna krav så var saken klar.”

Sundsvalls kommun upplever att upphandlingsprocessen blev effektivare med TCO Certified eftersom de kunde koncentrera sig på kravställning och att utforma upphandlingen strategiskt. Både utvärderingen och uppföljningen blev transparenta och enkla att genomföra.

En svårighet under upphandlingen var att vissa av de produkter de ville köpa inte var certifierade vid upphandlingstillfället. Detta hanterades genom att leverantören fick en tidsfrist på sex månader för att certifiera sina produkter och möjlighet att lämna andra bevis som visade att produkten uppfyller kraven i TCO Certified. En checklista som motsvarade den verifiering och uppföljning som krävs för produkt, fabrik och varumärke, både före och efter certifiering, togs fram av TCO Development.

Vilka tips vill du ge till andra inköpare?

“Använd standardverktyg och gör inga egna modeller, det är bättre och enklare. Dessutom är det så att trycket ökar på tillverkare och varumärken att förbättra villkoren när vi i offentlig sektor ställer samma krav. För oss har det underlättat mycket att använda TCO Certified eftersom alla krav redan fanns klara och var skapade av en organisation som är experter på detta. Om vi inte använt TCO Certified hade vi varit tvungna att skapa kraven själva och följa upp dem under avtalsperioden, och det är väldigt komplext.”

Se Sundsvalls kommuns IT-strategi här

Om du vill ha mer information om Sundsvalls kommuns arbete med hållbara IT-inköp så hör av dig till Erik Thunström, Strategisk upphandlare eller Lars Olsson, Systemförvaltare Datorplattformen.

Få fler tips i våra guider för hållbar upphandling

Vill du veta mer om hur TCO Certified kan underlätta hållbar upphandling för din organisation? Hör gärna av dig till purchasing@tcodevelopment.com.
Industrin lyssnar när ni ställer krav!

Guide för hållbar upphandling av IT-produkter med hjälp av TCO Certified.

ÖPPNA GUIDEN
Riktlinjer för en modern upphandling

Guide för att lyckas med hållbar upphandling inom offentlig sektor.

ÖPPNA GUIDEN