TCO Development fick priset Outstanding Case Study Award av USA-baserade Sustainable Purchasing Leadership Council, vid den årliga konferensen i Portland, USA den 22 maj. Organisationen uppmärksammar TCO Certified, generation 8 för de hållbarhetsfördelar certifieringen ger IT-inköpare inom cirkularitet, ansvar i leverantörskedjan och miljö.

Juryn i Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) motiverade priset med att: “TCO Certified, generation 8 hjälper IT-upphandlare driva på cirkularitet i produkter, transparens kring kemikalier och ansvar i leverantörskedjan.”

– Vi är väldigt stolta över det arbete vi gjort med den här generationen av TCO Certified och de fördelar certifieringen ger IT-inköpare som vill göra produktval som är bättre för miljön och har en direkt, positiv effekt på leverantörskedjan, säger Clare Hobby, global chef för inköpskontakter på TCO Development.

– IT är en komplex produktkategori och inköpare behöver ha verifierade, effektiva verktyg som hjälper dem att påverka med hjälp av inköpen. Vi är stolta över att förknippas med SPLC och det viktiga arbete de gör för att hjälpa inköpare att driva på utvecklingen av en mer hållbar framtid, fortsätter Clare Hobby.

TCO Certified, generation 8 innebär ett stort steg framåt inom hållbarhet, med krav som inköpare kan använda för IT-inköp för att driva på en mer hållbar, ansvarsfull livscykel. Nya krav gör cirkulära lösningar möjliga, ställer krav på transparens och ansvar i leverantörskedjan och minskar negativa miljöpåverkan. TCO Certified, generation 8 hjälper också organisationer att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Kraven fokuserar på en rad hållbarhetsutmaningar:

  • Att förlänga produktens livstid genom att ställa krav på slitstarka produkter som går att reparera och återbruka.
  • Säkrare kemikalier: icke-halogenerade flamskyddsmedel och mjukgörare kan enbart användas om de har testats och verifierats som säkrare alternativ av oberoende toxikologer.
  • Fokus på transparens och ansvar i leverantörskedjan: verifiering av code of conduct och förbättringar i fabrikerna.

Mer information kommer finnas i SPLC:s bibliotek på sustainablepurchasing.org.