Den 7 december håller regeringen och konsumentminister Per Bolund ett seminarium för att diskutera miljömärkningens utmaningar och möjligheter. En av paneldeltagarna är Gabriella Mellstrand, marknads- och kommunikationschef på TCO Development.

Regeringens strategi för hållbar konsumtion lanserades i oktober 2016. I strategin pekas miljömärkningar och certifieringar ut som viktiga verktyg för att minska de negativa effekter vår konsumtion har på miljön. Mycket händer inom området och nu vill regeringen möta berörda aktörer för att lyssna på synpunkter och erfarenheter.

Några av frågeställningarna under seminariedagen:


  • Är det ett effektivt sätt att “nudga” kunder i rätt riktning och vilka budskap vill man förmedla?
  • Vad krävs för att märkningen ska vara relevant för konsumenterna och hur ser företagen på sina miljömärkta varor och tjänster?
  • Det händer mycket på området i EU — vilka konsekvenser får det för oss här i Sverige?

Under dagen deltar bland andra även Matthias Lehner, PhD, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lunds Universitet, Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, Louise König, Hållbarhetschef Coop Sverige och Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Seminariet hålls 7 december, 13.00-15.30, Rosenbads konferenscenter Stockholm (ingång från hörnet i korsningen Drottninggatan/Fredsgatan). Anmäl dig senast 4 december till monica.ankarvall@regeringskansliet.se.