Mellan mars och maj besöker vi på TCO Development en rad konferenser. Kontakta oss gärna för att boka ett möte!

Kontakta Clare Hobby för att boka ett möte.
ATEA Sustainability Focus Forum 2019

March 27, Stockholm, Sweden

Presentation om cirkularitet och IT.

NASPO Exchange

April 9-11, Denver, CO, USA

Vi är tillgängliga för möten.

RBA Public Purchasing event

April 16, Brussels, Belgium

Vi är på plats för att diskutera ansvarsfull upphandling av IT-produkter inom offentlig sektor.

SPLC Sustainable Purchasing Summit 2019

May 20-22, Portland, OR, USA

Presentation om inköparens makt att påverka IT-produktens komplexa leverantörskedja. Vi håller i ett rundabordssamtal om nya initiativ för säkrare kemikalier och processkemikalier.