Vad gör vi egentligen med vår smartphone när vi slutar att använda den? Samsung, Svanen och El-kretsen håller en workshop där vi tillsammans med besökare monterar isär smartphones för att ta reda på hur de ser ut, vad som egentligen finns inuti dem och vad som bör återvinnas.

Mobiltelefoner innehåller metaller, därför är det viktigt att telefoner med tillbehör inte samlas på hög i hemmen, utan lämnas till en återvinningsstation för att kunna återvinnas på korrekt sätt. Hur mycket kan vi återvinna och vad kan repareras när den går sönder?

Kontaktperson: Jacob Birkeland, Samsung Norden, 0709-55 66 54

Vad finns i en smartphone?

4 juli, 13:00-14:00. Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Medverkande:

Annachiara Torciano, Sustainability Manager, Samsung Nordic
Caroline Karlsson, nordisk produktansvarig, Svanen
Martin Seeger, chef teknik & produktion, El-Kretsen
Niclas Rydell, chef, TCO Certified, TCO Development