TCO Certified fyller 25 år! Samtidigt som vi är stolta över att ha drivit utvecklingen av mer hållbara IT-produkter framåt i ett kvarts sekel ser vi att mycket finns kvar att göra. Därför utvecklar vi nu den åttonde generationen av krav, och du har möjlighet att bidra med synpunkter.

IT-produkter förknippas med många miljömässiga och sociala utmaningar under hela livscykeln. För att driva på utvecklingen mot mer hållbara produkter i så snabb takt som möjligt lanserar vi en ny generation av TCO Certified var tredje år. Ständiga innovationer och dialog med intressenter är förutsättningar för att hålla tempot uppe.

Nästa generation av TCO Certified, som är den åttonde, kommer lanseras i december 2018 och just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla kraven. I våra nyhetsbrev och på webben kan du följa utvecklingen steg för steg och ha möjlighet att bidra med insikter och kommentarer.

Viktiga områden i nästa generation

I nuläget arbetar vi brett och undersöker flera områden som kan vara aktuella för uppdaterade eller nya krav.


Miljö

  • Återanvändning
  • Utökad livslängd
  • Mjukgöringsmedel i kablar


Ergonomi

  • God visuell ergonomi i produkter med skärm


Socialt ansvarstagande

  • Säkerhet för fabrikspersonal
  • Processkemikalier
  • Barnarbete
  • Ansvarsfull brytning av mineraler

Bidra med synpunkter

Fram till 31 oktober vill vi gärna ha förslag och kommentarer från dig med intresse i dessa prioriterade frågor. Hör av dig via det här formuläret. Ett första utkast av kravdokumenten kommer gå ut på remiss i mars 2018 och även i det skedet går det bra att lämna synpunkter.

Kravutveckling på vetenskaplig grund

TCO Certified uppfyller kraven i standarden ISO 14024, vilket innebär att kravutvecklingen bygger på vetenskapliga principer och involverar intressenter och oberoende experter i en öppen utvecklingsprocess. Alla produkter som certifieras måste uppfylla samtliga krav och en oberoende part testar, granskar och verifierar att kraven är uppfyllda.

I utvecklingen av TCO Certified ingår en kontinuerlig bevakning av aktuella och framtida hållbarhetsutmaningar. Ett graderingssystem säkerställer att de allra mest relevanta kraven prioriteras. Utvecklingen av kraven ligger i linje med internationella hållbarhetsmål, exempelvis FN:s Agenda 2030 vilket gör att inköpare och tillverkare kan koppla TCO Certified till sin övergripande hållbarhetsstrategi.

Håll dig uppdaterad!

Få alla nyheter om TCO Certified direkt till din inkorg! Anmäl dig här.

Här får du veta mer om nästa generation TCO Certified.
Webinar-on-demand: Next Generation TCO Certified