Idag producerar och konsumerar vi produkter på ett linjärt sätt vilket skadar känsliga ekosystem och gör att värdefulla naturresurser går förlorade. En cirkulär ekonomi ger mer hållbara lösningar där produkter används längre och materialet återanvänds för att tillverka nya produkter.

I tre effektiva lunchwebbinarier får du möjlighet att fördjupa dig i begreppet cirkularitet och vad det innebär för IT-branschen. Arrangör är Atea som tillsammans med inspirerande gäster vill skapa större förståelse för vad cirkulär ekonomi är och ge konkreta verktyg på vägen. TCO Developments vd Sören Enholm gästar det andra lunchwebbinariet den 11 juni då det handlar om cirkulär upphandling.

4 juni: IT:s väg till en cirkulär ekonomi

Gäst: Åsa-Pia Folkesdotter, Sustainability Developer på Ikea och medlem i ASF Advisory Board.

11 juni: Att köpa mer hållbar IT

IT-produkterna du köper kan bidra till sociala och miljömässiga risker, men de kan också hjälpa dig att driva på en hållbar utveckling. Genom att ställa hållbarhetskrav med hjälp av TCO Certified i din upphandling skapar du incitament för IT-industrin att ta miljömässigt och socialt ansvar och utvecklas i en mer hållbar riktning. Dina val har en direkt effekt på hur industrin agerar.

Webbinariet ger dig bättre kunskap om hur strategiska inköp av IT-produkter kan bidra till bättre resursutnyttjande och minska din organisations miljöpåverkan.

Gäster: Sören Enholm, vd, TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified, och Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare på Örebro Kommun och författare till masteruppsatsen ”Upphandling för en cirkulär ekonomi”.

18 juni: How to get started with a sustainable life-cycle management

Gäst: Steve Haskew, Circular Computing (A2C).

Steve har tidigare varit gästföreläsare på vårt webbinarium Circular IT in practice — real world solutions. Det finns att lyssna på här.