Organisationer vill allt oftare ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Den cirkulära ekonomin är en fråga som prioriteras inom hållbar upphandling. Hur kan du ta klivet från att förstå cirkularitet till att faktiskt agera annorlunda? Det här webbinariet ger dig både insikter och konkreta lösningar.

Webbinariet är det andra i vår miniserie “Circular IT in practice”. Vi fokuserar på hur principerna i cirkulär ekonomi kan integreras i upphandlingen, ur inköparens perspektiv. Du får också ta del av verkliga exempel på hur andra organisationer har gjort.

Vår gästföreläsare är Cuno van Geet, Strategic Advisor, Circular Procurement vid Ministry of Infrastructure and Water Management i Nederländerna. Cuno har många års erfarenhet av hållbar upphandling, med särskilt fokus på cirkulära lösningar.

Webbinariet hölls på engelska.

Gästföreläsare

Cuno van Geet, Strategic Advisor, Circular Procurement
Ministry of Infrastructure and Water Management, Nederländerna

Presentatör

Martin Söderberg, Industry Relations Manager
TCO Development

Den första delen i den här miniserien med webbinarier, Circular IT in practice — real world solutions finns att se här.