IT-produkter i datacenter kopplas till både sociala och miljömässiga hållbarhetsrisker under livscykeln. Oavsett om din organisation har egna datacenter eller om datalagring köps in som en tjänst så kan organisationen göra ansvarsfulla val. De bidrar till att minska negativa effekter på miljön, samtidigt som sociala förhållanden i leverantörskedjan kan förbättras.

I det här webbinariet pratade vi om riskerna och utmaningarna med datacenterprodukter, och komplexiteten i både produkterna och leverantörskedjorna. Du har möjlighet att ta del av möjligheter och goda exempel och får praktiska tips om hur du kan göra mer ansvarsfulla val av IT-produkter.

Presentatör:

  • Erik Paredis,
    Ghent University
  • Morten Denaa,
    Aalborg University
  • Sören Enholm,
    TCO Development

Moderator: Clare Hobby, TCO Development