50 miljoner ton elavfall skapas varje år. Det motsvarar vikten av nästan 4 500 eiffeltorn. Det allra mesta förbränns eller läggs på tippen vilket ger skadliga utsläpp, hälsorisker och förlusten av värdefulla, ändliga resurser.

I det här webbinariet (utan slides!) djupdök vi i de problem som kopplas till elavfall och diskuterar hur de kan hanteras. Du har möjlighet att lyssna på experter inom området och få ökad insikt i hur organisationer kan ta sig an utmaningen med elavfall och påverka leverantörskedjan för IT-produkter genom sina IT-inköp.

Expertpanel:

 • Pascal Leroy,
  WEEE Forum
 • Joost de Kluijver,
  Closing the Loop
 • Jim Puckett,
  Basel Action Network
 • Sofia Nygård,
  Chalmers University of Technology
 • Andreas Rehn,
  TCO Development

Moderator: Cassandra Julin, TCO Development