Mycket arbete kvarstår innan IT-produkter har en hållbar livscykel. Naturresurser förbrukas i en alltför snabb takt och arbetstagares rättigheter kränks i leverantörskedjan. Produkterna är alltför kortlivade och enorma mängder elavfall skapas varje år.

För att driva på positiva förändringar lanserade vi TCO Certified, generation 8 med ett stort antal uppdaterade och nya krav som även hjälper din organisation att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. I det här webbinariet får du veta mer om de hållbarhetsutmaningar som kopplas till IT-produkter och hur du kan driva på hållbar utveckling genom strategisk, hållbar upphandling.

Agenda

  • Genomgång av några av de viktigaste hållbarhetsutmaningarna: miljöproblem, hälsorisker kopplade till skadliga ämnen, sociala problem i leverantörskedjan, konfliktmineraler, elavfall och korruption.

  • TCO Certified, generation 8 — vårt största steg någonsin mot en hållbar livscykel för IT-produkter. Vi berättar hur certifieringen gör arbetet med hållbar upphandling enklare och mer effektivt, säkerställer verkliga förbättringar och sparar tid och resurser för din organisation.

  • Därför är den linjära konsumtionsmodellen ohållbar — och exempel på hur du kan främja ett mer cirkulärt synsätt.

  • Så kan hållbar upphandling hjälpa din organisation att minska risker och driva på hållbar utveckling.

Presentationen hålls av Clare Hobby, Director, Purchaser Engagement Global, TCO Development. Clare har mer än 15 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor kopplat till IT-produkter och upphandling. Hon hjälper organisationer världen över att arbeta med hållbar upphandling på ett strategiskt sätt. Clare är också aktiv i ett antal hållbarhetsinitiativ inom IT-området, som SPLC:s Technical Advisory Group for IT Hardware, the Clean Electronics Production Network, och UN Environment’s One Planet network.