Produktprestanda och bildkvalitet är extremt viktiga faktorer för inköpare av projektorer och AV-lösningar. Hur påverkar det hållbarhetsarbetet? Är det möjligt att hitta premiumprodukter som är designade och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt?

Under webbinariet presenterar vi ett antal hållbarhetsutmaningar som AV-industrin står inför. Vilka krav ska upphandlande organisationer ställa för att minska miljömässiga och sociala risker och driva på industrin i en mer hållbar riktning? Efter webbinariet kommer du ha lättare att välja mer hållbara AV-produkter, utan att kompromissa med produktprestandan.

Talare

Niclas Rydell, Director for TCO Certified, TCO Development
Dmytro Kapotia, Market Developer, TCO Development

Webbinariet hålls på engelska och pågår under ca 45 minuter.