Se vårt webinar från den 3 april och få reda på mer om remissen för nästa generation av TCO Certified, som släpptes 22 mars. Fram till den 31 maj kan du lämna dina synpunkter.

Vi lanserar en ny generation av hållbarhetskrav för IT-produkter var tredje år. Under 2018 kommer TCO Certified, generation 8, som syftar till att driva på socialt och miljömässigt ansvar i IT-produktens livscykel ytterligare.

Remissen är öppen

Remissen innehåller ett ambitiöst paket med många nya och uppdaterade krav. Kravdokumentet har ett nytt utseende och struktur, vilket underlättar både navigering och att ansöka om certifierng. En majoritet av kraven är samma för alla produktkategorier. Kravdokumenten för alla produktkategorier kommer därför ha samma generationsnummer: 8.

Gå till TCO Certified, generation 8