Vårt andra fördjupande webinar kommer att handla om kraven i remissen gällande produktprestanda, produktinnehåll, förlängd livslängd och materialåtervinning.

Vi lanserar en ny generation av hållbarhetskrav för IT-produkter var tredje år. Under 2018 kommer TCO Certified, generation 8, som syftar till att driva på socialt och miljömässigt ansvar i IT-produktens livscykel ytterligare.

Webinaret kommer att beröra förslag till krav i användarfasen och materialåtervinning i TCO Certified, generation 8

  • Product performance
  • Product lifetime extension
  • Hazardous substances
  • Material recovery

Remissen är öppen

Remissen innehåller ett ambitiöst paket med många nya och uppdaterade krav. Kravdokumentet har ett nytt utseende och struktur, vilket underlättar både navigering och att ansöka om certifierng. En majoritet av kraven är samma för alla produktkategorier. Kravdokumenten för alla produktkategorier kommer därför ha samma generationsnummer: 8.

Gå till TCO Certified, generation 8