25 år av svensk innovation blir global milstolpe för hållbara IT-produkter

I över 25 år har TCO Certified bidragit till att skapa globala lösningar på miljömässiga och sociala hållbarhetsproblem kopplade till IT-produkter och dess tillverkning.

Under hösten 2018 lanseras nästa generation av hållbarhetscertifieringen TCO Certified, den åttonde generationen sedan starten. Än idag är certifieringen ett globalt verktyg för att driva IT-industrin i en mer hållbar riktning. “Med nästa generation av TCO Certified vill vi fortsätta tillsammans med kravställare och andra intressenter globalt att driva en hållbar livscykel för IT-produkter”, berättar Sören Enholm, VD på TCO Development.

I varje generation av TCO Certified skärps och utvecklas hållbarhetskraven. Den oberoende verifieringen före och efter certifieringen är även en viktig del i utvecklingsprocessen. På detta sätt bidrar TCO Certified till att det ständigt finns mer miljömässigt och socialt hållbara IT-produkter ur ett livscykelperspektiv på marknaden. “Men inköpare håller i nyckeln till att skapa utan efterfrågan på mer hållbara IT-produkter gör kraven i TCO Certified inte samma nytta och den pådrivande effekten blir inte lika stor”, fortsätter Enholm.

Denna framgångssaga, om en globalt etablerad svensk innovation, lanserades 1992 som ett verktyg för att stimulera IT-industrin att ta fram produkter som var säkrare för användaren och samtidigt hade låg energianvändning för att sänka elkostnader. “Med sina 25 års erfarenhet har TCO Certified varit den drivande kraften och är idag en global ledare inom hållbarhetscertifieringar för IT-produkter”, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO som äger organisationen bakom TCO Certified.

Genom åren har certifieringen utvecklats för att kontinuerligt möta aktuella problem, till exempel har sociala krav i tillverkningen tillkommit. Över tid har mer än 10 600 produktmodeller totalt världen över certifierats enligt kraven i TCO Certified, och mer än 400 IT-företag globalt har valt TCO Certified för sina olika IT-produkter. Certifieringen finns nu för 8 produktgrupper och bärbara datorer är den näst största kategorin. Än idag är TCO Certified ett verktyg som driver IT-industrin i en hållbar riktning, “vi är stolta för vad certifieringen har bidragit till, alltifrån första energisparläge för datorskärmar, till banbrytande arbete med minskning av farliga ämnen och processer för ökat socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter”, avslutar Enholm. Den nya generationen av TCO Certified som lanseras nästa år är en ny milstolpe för ännu mer hållbara IT produkter.

About TCO Certified
With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.
Kontaktperson
Gabriella Mellstrand
+46 706 35 83 51
Pressrum
2018-03-11T16:40:24+00:00 28 Sep, 2017|Categories: Pressmeddelande|Tags: , |