Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Nu blir det enklare för inköpare att hitta mer hållbara AV-produkter. Marknadsledaren Epson är det senaste varumärke som möter kraven i TCO Certified och certifierar 45 av sina modeller.

TCO Certified är en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifierade produkter måste möta omfattande miljömässiga och sociala krav under hela livscykeln. För projektorer finns även krav på hög bildkvalitet. Oberoende parter genomför tester och granskningar för att säkerställa att kraven uppfylls.

– Det ska inte vara någon kompromiss mellan hållbarhet och produktprestanda. Hög bildkvalitet är extremt viktigt för projektorer. Det kan påverka produktiviteten och göra att produkten kan användas längre vilket också är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Niclas Rydell som är ansvarig för TCO Certified på TCO Development.

Efterfrågan på mer hållbara IT-produkter växer. En färsk studie från IT-leverantören Atea visar att 74 procent av IT-inköparna i Norden ser hållbarhet som en fråga med väldigt hög eller ganska hög prioritet.

TCO Development har drivit på utvecklingen av mer hållbara IT-produkter sedan 1992. I dagsläget är mer än 2 800 produktmodeller certifierade. Casio har sedan tidigare ett antal certifierade projektorer och tillsammans med Epson ger de nu inköpare som vill ha mer hållbara AV-produkter ett större utbud.

– I TCO Certified ingår krav på att varumärkesägare måste implementera socialt ansvarsfulla arbetsförhållanden i fabriker som tillverkar certifierade produkter. De hålls ansvariga för att åtgärda alla avvikelser som identifieras. Steg för steg leder det till positiva förändringar i leverantörskedjan, säger Niclas Rydell.

Att Epson nu väljer att certifiera sina produkter enligt TCO Certified är en del av en strategi med målet att minska produkternas miljöpåverkan och skydda mänskliga rättigheter.

Henning Ohlsson, CSR-ansvarig på Epson, kommenterar.
– Vi har under en lång tid sett hur TCO Certified driver på IT-industrin i hållbar riktning och är glada att certifieringen nu ger inköpare bekräftelse på att Epsons projektorer är tillverkade på ett socialt hållbart sätt.

Certifierade produkter finns listade i vår Product Finder.

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum