Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

På Almegas upphandlingsdag i Stockholm den 14 april talade Helsingborgs stads inköpschef, Henrik Karlsson tillsammans med Gabriella Mellstrand, marknadschef på TCO Development, om hur leverantörer i högre grad kan förstå en kommuns miljökrav i upphandlingar.

Helsingborgs stad handlar upp för cirka tre miljarder kronor varje år. De prioriterade miljöområden som stadens ledande politiker har beslutat om är de som inköpschef Henrik Karlsson också ska se till att hans område bidrar till.

– Upphandling kan inte göra allt för att nå miljömålen men vi kan bidra en hel del, menar Henrik Karlsson. Det politiska målet ”kemikaliefria förskolor” är ett tydligt område för att ställa miljökrav. Vi har anställt två miljöstrateger som jobbar heltid med miljökrav i inköpsprocessen och där är kemikaliefrågan prioriterad, säger Henrik Karlsson.

Tidigare hade Helsingborgs stad mål på att varje upphandling skulle ha miljökrav men det behöver inte vara det bästa ur ett miljönyttoperspektiv. Det gäller att ställa miljökraven på de produktgrupper och den delen i livscykeln där de gör mest nytta. Idag prioriteras fyra tydliga områden: energi, kemikalier, avfall och transporter. Det fungerar bättre och Helsingborgs stad kan använda sina resursvolymer mer effektivt för en mer hållbar utveckling.

– Idag får vi prioritera bort miljökrav på vissa områden eftersom vi inte har resurser att ställa kraven och följa upp dem, berättar Henrik Karlsson. –Men vi har stor hjälp av tredjepartscertifieringar som TCO Certified för IT-produkter och Svanen för städkemikalier, som hjälper oss att sköta viss verifiering och uppföljning av kraven eftersom det ingår i själva certifieringen, menar Henrik Karlsson som i veckan även blev Sveriges Offentliga Inköpare, SOI:s, nya ordförande.

TCO Development har med andra organsationer som driver tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar startat kampanjen #Modupp2020, som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling. Syftet är just att uppmärksamma upphandlande organisationer på fördelarna med att använda tredjepartscertifieringar som ett verktyg i upphandlingar.

– Att använda tredjepartscertifieringar ger en ökad bredd av sakkunskap och spårbarhet på olika produktkategorier. -Tredjepartscertifieringar möjliggör att på ett resurseffektivt sätt ställa hållbarhetskrav samt att underlätta uppföljningen av de miljömässiga och sociala kraven som ställs i upphandlingen, säger Gabriella Mellstrand.

För mer information

Henrik Karlsson – inköpschef, Helsingborgs stad,
henrik.karlsson4@helsingborg.se
042-10 50 59

Om #ModUpp2020

#ModUpp2020 är ett samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. För att delta i #ModUpp2020 ska organisationen anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

Läs mer om #ModUpp2020

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum