HP, Dell och Lenovo satsar på TCO Certified för bärbara datorer

HP har som Dell och Lenovo valt att certifiera ett urval av bärbara datorer enligt senaste versionen av TCO Certified Notebooks. Nu har IT-inköpare världen över ett ännu större utbud av bärbara datorer som möter våra krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Det ökade utbudet av certifierade produkter från Dell, HP och Lenovo – de tre ledande varumärkena i den globala PC-försäljningen – speglar en växande efterfrågan från inköpare som vill ha produkter som uppfyller allt högre krav på hållbarhetsaspekter. Det innebär krav som inte bara täcker produkten, men också arbetsförhållanden i tillverkningen.

– När inköpare ställer krav, så lyssnar industrin. Genom att använda TCO Certified som ett verktyg vid inköp, skickar organisationer en direkt signal till IT-varumärkena om att hållbarhet är viktigt. Tillsammans utgör HP, Dell och Lenovo en stor del av den professionella IT-marknaden och genom att certifiera fler bärbara datorer, möter dessa varumärken efterfrågan och bidrar till ett mer ansvarsfullt och hållbart ekosystem för IT-produkter, säger Sören Enholm, VD TCO Development.

Se alla certifierade bärbara datorer i vår produktsök.

Innan en produkt kan certifieras enligt TCO Certified, måste samtliga krav på produkten, tillverkningen och varumärkesägaren uppfyllas och verifieras av oberoende part. Kraven i TCO Certified omfattar bland annat farliga ämnen, energieffektivitet, produktens livstid, konfliktmineraler och socialt ansvar i tillverkningen.

Den oberoende verifieringen före och efter att produkten certifieras inkluderar produkttester, uppförandekod på fabrikerna och varumärkesägarens sociala ansvarstagande i leverantörskedjan.

– Allt fler inköpare av IT-produkter väljer att prioritera ansvarstagande i leverantörskedjan och de ställer sig bakom den rigorösa och oberoende verifiering som TCO Certified erbjuder. Ju fler inköpare som ställer krav på TCO Certified, desto större förbättringar kommer att vi att se, avslutar Sören Enholm.

Läs vår rapport om våra framsteg med TCO Certified, Impacts and Insights.

About TCO Certified
With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.
Kontaktperson
Gabriella Mellstrand
+46 706 35 83 51
Pressrum
2018-03-11T16:41:20+00:00 4 May, 2017|Categories: Best practice, Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , , |