Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Chemsec, the International Chemical Secretariat, har som enda ideell organisation lämnat EU-kommissionens arbetsgrupp för uppdateringen av förbjudna ämnen i RoHS-direktivet. En anledning till avhoppet är att arbetsgruppen inte är överens om att fasa ut bromerade och klorerade flamskyddsmedel och PVC.

– Det är olyckligt att arbetsgruppen förlorar Chemsec som tydligt pekar ut en väg mot utfasning av erkänt farliga ämnen i elektronikprodukter, kommenterar Emma Nolte, ansvarig för miljökraven i TCO Certified på TCO Development.

IT-industrin klarar av att fasa ut bromerade och klorerade flamskyddsmedel och PVC i elektronik idag. IT-produkter som är certifierade enligt TCO Certified innehåller redan mycket små mängder bromerade eller klorerade flamskyddsmedel och många IT-produkter är redan PVC-fria.

– Det är rimligt att lagstiftningen följer den faktiska utvecklingen, menar Emma Nolte på TCO Development.

TCO Certified ställer krav på låga eller inga halter av dessa ämnen i IT-produkter och certifieringen är frivillig med syfte att driva på en hållbar utveckling av IT-produkter; i tillverkningen, under användningen och i sluthanteringen.

Vad är ROHS?

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv med syfte att begränsa eller förbjuda användningen av farliga tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter.

Läs mer om RoHs på kemikalieinspektionens webbplats.

Under våren 2015 uppdateras bland annat kemikaliekraven i TCO Certified och intressenter kommer att ha möjlighet att kommentera förslagen under mars-april. Ett av våra förslag i uppdaterade TCO Certified är ett förbud mot fyra ftalater, vilket också föreslås ingå i uppdateringen av RoHS, som ska vara implementerat 2019.

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum