Idag lanseras TCO Certified, generation 8. Certifieringen fokuserar på de mest relevanta hållbarhetsutmaningarna och hjälper organisationer som vill göra ansvarsfulla val när de köper in IT-produkter. 72 produkter från varumärkena Dell, Eizo, Lenovo och HP är redan certifierade.

De nya och uppdaterade kraven driver på ansvar och transparens i leverantörskedjan. Med den nya generationen vill TCO Development, organisationen bakom certifieringen, undanröja hinder för den cirkulära ekonomin, förlänga IT-produktens livslängd och medverka till att ett större antal IT-produkter med hållbarhetsprofil blir tillgängliga på marknaden. Certifieringen hjälper också upphandlande organisationer att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

– Det är vårt största steg någonsin mot en cirkulär och hållbar livscykel för IT-produkter. TCO Certified, generation 8 kan hjälpa IT-varumärken och inköpande organisationer att bidra till FN:s Agenda 2030-mål och en hållbar framtid, säger Sören Enholm, vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Att producera och konsumera cirkulärt innebär att produkter används under en längre tid, och kan återanvändas. När produkten inte längre fungerar ska materialet gå att återvinna och använda i nya produkter. Det minskar behovet av att bryta nya råvaror från naturen och skapar en mindre mängd avfall och skadliga utsläpp.

TCO Certified, generation 8, bidrar till den cirkulära ekonomin genom ett flertal nya krav med fokus på att öka produktens livslängd. Tidigare krav på materialåtertagning och återvinning får nu sällskap av krav på att produkten är stöttålig, går att reparera och uppgradera.

Kraven syftar också till att minska eller stoppa användningen av tungmetaller, halogener, samt skadliga icke-halogenerade flamskyddsmedel och mjukgörare i IT-produkter. Anställda i fabrikerna måste bära skyddsutrustning när de hanterar skadliga processkemikalier och få utbildning i hur de undviker risker.

– Genom att ställa krav på den senaste generationen av TCO Certified i upphandlingen får du tillgång till omfattande krav som täcker produktens livscykel, och oberoende verifiering av att kraven uppfylls. Utbudet av certifierade produkter växer och jag räknar med att ett stort antal kommer certifieras enligt generation 8 den närmsta tiden, avslutar Sören Enholm.

Eva Nordmark, ordförande för centralorganisationen TCO som äger TCO Development, kommenterar.

– Jag är stolt över att TCO driver på den gröna omställningen av arbetsmarknaden och produktionen genom att steg för steg fasa ut det som är dåligt och fasa in bättre alternativ. Den IT-utrustning som används på arbetsplatsen ska ha en så hållbar livscykel som möjligt. Att skapa ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle i Sverige och i världen är helt nödvändigt.

En komplett, sökbar lista med certifierade produkter finns i Product Finder.

About TCO Certified

With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum