Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

IT-produkter kopplas till stora miljömässiga och sociala risker under hela livscykeln. Men genom hållbar upphandling där skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt kan inköpen bidra till hållbar utveckling. Guiden Riktlinjer för en Modern Upphandling från organisationerna bakom #ModUpp2020 finns nu i en uppdaterad version som ger användbara tips på vägen.

Offentlig upphandling omsätter 600-800 miljarder kronor årligen i Sverige. Rätt använda kan dessa inköp fungera som konstruktiva verktyg för en hållbar omställning, som bidrar till att Sverige når nationella och globala miljö- och klimatmål. När hållbarhetskrav ställs i upphandlingen skapas incitament för industrin att arbeta i en mer hållbar riktning.

Att ställa relevanta krav på leverantörer är dock inte helt lätt, särskilt inte när det gäller komplexa produkter som bärbara datorer, skärmar och smartphones, med leverantörskedjor i flera led. Det kräver både specialistkompetens och resurser.

Certifiering ett verktyg i hållbar upphandling

Några av tipsen i guiden är att förankra arbetet med hållbar upphandling internt, att göra upphandling till en del av hållbarhetsarbetet och att i ett tidigt skede inleda dialogen med leverantörer så att de får möjlighet att anpassa sig för att leva upp till hållbarhetskraven. Men det kanske mest kraftfulla rådet är att dra nytta av oberoende tredjepartscertifieringar, bland annat eftersom det är mycket mer resurseffektivt för den egna organisationen. “Genom att använda tredjepartscertifieringar slipper upphandlande organisationer avsätta resurser till att utveckla egna hållbarhetskrav, genomföra fabrikskontroller, produkttester, och verifiera att kraven uppfylls”, säger Sören Enholm, VD för TCO Development.

TCO Certified har funnits i 25 år och är idag den globalt ledande och mest omfattande certifieringen som finns för IT-produkter. För att certifieras så måste produkterna möta krav på socialt ansvar i tillverkningen, miljöhänsyn, användarsäkerhet och ergonomi. En oberoende part granskar att kraven uppfylls. “Du som använder TCO Certified i din upphandling kan känna dig trygg med att kraven följs upp, både före och efter certifiering. Åtgärder tas fram för att rätta till alla avvikelser som identifieras, något som är helt unikt”, fortsätter Enholm.

Nuvarande EU-direktiv om offentlig upphandling uppmuntrar till att ställa hållbarhetskrav som hänvisar till både miljömässiga och sociala märkningar. Det som tidigare har varit möjligheter gällande socialt och miljömässigt ansvar har med detta direktiv blivit uppmaningar och i vissa fall till och med skyldigheter. “Det är numera betydligt enklare att använda tredjepartscertifiering i den offentliga upphandlingen. Det underlättar väldigt mycket för organisationer som ofta saknar kunskap att ställa rätt miljömässiga och sociala krav och har svårt att avsätta resurser för att granska det som köps in”, avslutar Enholm.

ÖPPNA GUIDEN

Flera guider för hållbar upphandling

Förutom guiden Riktlinjer för en Modern Upphandling erbjuder vi en mer generell guide för hållbar upphandling som riktar sig till både privata och offentliga inköpare: Guide: Hållbar upphandling
Om #Modupp2020
#ModUpp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att anta målet "minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020".

Bakom initiativet står Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige), Fairtrade Sverige, KRAV, MSC (Marine Stewardship Council), Svanen (Miljömärkning Sverige), TCO Certified (TCO Development).

Läs mer om ModUpp2020
About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum