Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Idag saknas det långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

Sverige behöver en mycket tydlig upphandlingsstrategi som visar vilka samhälleliga mål upphandling ska bidra till. Det behövs för att skapa ledarskap och fokus, så att ambitionerna hos alla de som vill göra skillnad runt om i landet varar längre än en mandatperiod. Med en nationell upphandlingsstrategi som ledstjärna hoppas vi få se dynamiska allianser över partigränser.

Upphandlingsstrategin måste innehålla tydliga hållbarhetsmål. Den ska styra över 600-800 miljarder kronor årligen. Vi måste använda dessa samhällets medel för samhällets bästa. De bör bidra till att Sverige kan nå miljö-och klimatmål, både nationella och globala, och motarbeta fattigdom.

Det är bråttom. Arter utrotas och jordens medeltemperatur stiger. Vi har en stor andel fattiga som bor i de länder som drabbas hårdast av ett förändrat klimat. FN:s flyktingorgan UNHCR anger att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar.

Upphandlingsstrategi med konkreta mål

En nationell upphandlingsstrategi bör därför ha konkreta mål som underlättar för organisationer att ställa hållbarhetskrav. Men för att kunna ställa mätbara mål behövs det verktyg. Tredjepartscertifieringar är effektiva redskap för att ställa hållbarhetskrav på olika produktkategorier. Tredjepartscertifiering innebär att en tredje part sätter upp krav och granskar att de uppfylls. Det underlättar uppföljningen av de krav som ställts och säkerställer också att kraven skärps successivt. Använder man tredjepartscertifieringar är det enkelt att sätta mål, och vi har ett förslag: 50 % av alla de varor och tjänster som upphandlas ska vara märkta med en tredjepartscertifiering för miljö och social hållbarhet till år 2020.

En nationell upphandlingsstrategi behövs för att bidra till en kulturförändring i offentlig sektor. Upphandling är inte enbart en juridisk fråga. Den är för viktig att tyna bort i överklagandets korridorer. Vi vill att politiker och tjänstemän ska återerövra upphandlingsfrågan och göra upphandling till en vital del av hållbarhetsarbetet.

För att strategin ska bli ett levande verktyg och förändra upphandlingskulturen i organisationen krävs satsningar på kunskap. Dels i hur man handlar upp varor och tjänster, dels för att sprida insikt om att upphandlingar är en bidragande faktor för att nå verksamhetens hållbarhetsmål. Strategin måste peka på vikten av en gedigen förankring. Högsta ledningen bör upprätta en hållbarhetsplan med mätbara mål som omfattar upphandling av alla stora produktkategorier där den nationella strategin avspeglas. Därutöver gäller det att skapa allianser över partigränser för att säkra ett långsiktigt upphandlingsarbete utifrån strategins mål.

Det är viktigt att lyfta bredden på marknaden i upphandlingsarbetet och inleda dialoger med leverantörer i tidigt skede. Allt från kaffe till hus kan idag certifieras och det finns en konkurrerande grön marknad. Sverige 2016 har många ambitiösa och innovativa företag som klarar tuffa miljö- och sociala hållbarhetskrav på sina varor och tjänster.

Vi ser två andra stora möjligheter idag, som tillsammans med en nationell upphandlingsstrategi kan vara drivkrafter för det paradigmskifte i upphandling som krävs för att nå hållbarhetsmål: Ny lagstiftning som ytterligare tydliggör att man genom upphandling ska ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter. Samt nya Upphandlingsmyndigheten som med rätt inriktning kan ge stöd och bidra till att samhälleliga mål uppnås.
Vi är 200 personer som dagligen arbetar med att ställa hållbarhetskrav, kontrollera produkter samt inte minst med att följa upp kraven. Vi ser fram emot att bidra till att nå de tydliga hållbarhetsmål som vi hoppas att strategin fastslår!

Läs debattartikeln på Dagens Samhälle.

Eva Eiderström, Bra Miljöval, (Naturskyddsföreningen)
Sören Enholm, TCO Certified (TCO Development)
Minna Epps, Marine Stewardship Council
Lars Nellmer, KRAV
Magdalena Streijffert, Fairtrade
Ragnar Unge, Svanen och EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige)

Antar du vår uppmaning?

För att delta i #ModUpp2020 ska er organisation anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter* ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

LÄS MER OM #MODUPP2020

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum