Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Initiativtagarna till uppropet för en modern upphandling, #ModUpp2020 besökte civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera hur upphandling kan bli ett effektivt verktyg för hållbar utveckling. Offentlig upphandling omsätter 600 till 900 miljarder kronor årligen.

#ModUpp2020 vill att offentlig sektor antar målet att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

– Vi ser mycket positivt på Ardalan Shekarabis ambition att genomföra ett paradigmskifte av offentlig upphandling med ett helhetsgrepp om upphandlingen och dess roll i samhällsutvecklingen. Ministern bjöd in oss att vara delaktiga i detta arbete, något vi såklart gärna gör. Vi tycker att det är hög tid att använda upphandlingen för att nå nationella miljömål, klimatmål och globala fattigdomsmål, säger Gabriella Mellstrand, PR- och pressansvarig på TCO Development.

– Vi tredjepartscertifieringar är resurseffektiva verktyg för att ställa hållbarhetskrav på olika produktkategorier samt att verifiera kraven som har ställts. Tillsammans representerar vi en bredd av miljömässiga och sociala hållbarhetskrav, sakkunskap och spårbarhet, avslutar Gabriella Mellstrand.

Ardalan Shekarabi och regeringen prioriterar offentlig upphandling

Ardalan Shekarabi (S) och regeringen har tagit ett antal initiativ för att ge offentlig upphandling en mer strategisk roll i Sverige i form av en ny upphandlingsmyndighet. Nytt är även framtagandet av en nationell upphandlingsstrategi, med mål för hur offentlig upphandling ska bidra till en hållbar utveckling. Senare i år kommer också en ny upphandlingslag (implementering av EU-direktiv) vars syfte är att synliggöra ansvaret för offentlig sektor att ställa miljömässiga och sociala hållbarhetskrav, tillsammans med förenklingar för den enskilde upphandlaren.

På plats för #ModUpp2020 fr v på bilden: Gabriella Mellstrand, PR- och pressansvarig TCO Development, Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade, Staffan Carlberg, kundansvarig KRAV, civilminister Ardalan Shekarabi (s), Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel), David Gunnarsson, ställföretr. avdelningschef, Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), Christoph Mathiesen, verksamhetsledare Marine Stewardship Council, MSC.

Om #ModUpp2020

#ModUpp2020 är en kostnadsfritt samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Vi erbjuder stöd och riktlinjer med hjälp av våra tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar.

Läs mer om #ModUpp2020

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum