Stockholm, 9 juni, 2020

En ny rapport från TCO Development, organisationen bakom den globala, ledande hållbarhetscertifieringen TCO Certified, förklarar hur alla som köper och använder IT-produkter kan agera mer cirkulärt och hållbart.

– Många cirkulära lösningar finns redan tillgängliga. Vi behöver bara sätta igång och använda dem, säger Clare Hobby, Global Director of Purchaser Engagement på TCO Development.

Rapporten, Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice, berättar om hur cirkulär ekonomi bidrar till att lösa många stora hållbarhetsutmaningar som kopplas till IT-produkter.

I den linjära ekonomin bryter vi nya naturresurser för att tillverka produkter som vi slänger när vi förbrukat (eller tröttnat på) dem — ofta efter en alltför kort tid. Dagens linjära konsumtion leder till stora koldioxidutsläpp. Naturresurser förbrukas i snabb takt och enorma mängder giftigt elavfall läggs på hög. Mer än 50 miljoner ton elektronik slängs varje år, och bara 20 procent tas hand om på ett säkert sätt.

I den cirkulära ekonomin hanteras resurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Målet är att förlänga produkternas livstid och återanvända alla material utan att producera något avfall. Genom att ställa om till en cirkulär ekonomi kan belastningen på vår planet minska betydligt. Rapporten visar att utsläppen av växthusgaser från en bärbar dator kan minska med nästan 29 procent genom att produkten används i sex år i stället för fyra.

Malmö stad som intervjuas i rapporten arbetar mot att bli klimatneutrala år 2030, bland annat genom cirkulär IT-upphandling. Här lyfter hon ett av tipsen som framkommer i rapporten.

– De sociala och miljömässiga aspekterna går ofta hand i hand och det cirkulära tankesättet knyter ihop säcken. Genom att arbeta internt med de här frågorna hoppas vi skapa medvetenhet om att bakom varje vara finns både människa och miljö som vi vill ta hänsyn till.

Den cirkulära omställningen är ett paradigmskifte som kommer kräva både stora och små förändringar. I rapporten intervjuas en rad personer i frontlinjen för cirkularitet och IT. De delar med sig av 33 konkreta tips på vad organisationer kan göra.

– Vi vill gå ett steg längre än att redogöra för fakta inom området — den här rapporten erbjuder praktisk hjälp för alla de som vill ta nästa steg, säger Clare Hobby.

Några av tipsen är:

  • Använd dina IT-produkter längre — det är det viktigaste du kan göra för att spara naturresurser och minska utsläpp av växthusgaser.
  • Implementera cirkulära rutiner i din organisation, exempelvis återtag av produkter.
  • Tänk cirkulärt när du köper in IT-produkter. Använd cirkulära krav i upphandlingen.
  • Ge IT-produkterna ett andra liv genom att sälja dem vidare.
  • Tänk på att cirkularitet kräver samarbete — ingen kan lyckas på egen hand. Samarbete med både interna och externa parter är viktigt.
About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum