Den svenska storbanken Swedbanks värdegrund och en riskanalys av inköp resulterade i att TCO Certified användes för att ställa hållbarhetskrav i en upphandling av 10 000 bärbara datorer.

I den här rapporten beskrivs framgångsfaktorer i Swedbanks systematiska upphandlingsprocess – som bestod av riskanalys, direkt dialog med IT-leverantörer och konsekventa skall-krav på TCO Certified Notebooks.

Swedbanks ambition är att hållbarhetsaspekter ska genomsyra samtliga affärsbeslut och kontakter med intressenter. Därför har de prioriterat att välja leverantörer som kan leverera produkter och tjänster som uppfyller högt ställda krav på miljöaspekter och socialt ansvarstagande.

IT-upphandlingen ska vara en betydande komponent av hållbarhetsarbetet och en bidragande faktor för att nå miljömässiga och sociala mål

Den genomförda riskanalysen av inköp och leverantörer pekade tydligt ut IT-produkter som en riskgrupp ur både miljömässiga och sociala aspekter. Riskanalysen gav vägledning och skapade acceptans i organisationen för att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter.

LÄS RAPPORTEN

Resultatet av Swedbanks upphandling är 10 000 bärbara datorer från Lenovo; som genom att vara certifierade enligt TCO Certified möter krav på socialt ansvar i tillverkningen, användarsäkerhet, ergonomi och miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv.

Swedbanks upphandling av Hållbar IT har bidragit till att:

  • Synliggöra vikten av Hållbar IT och upphandlingens roll i hållbarhetsarbetet
  • Ytterligare ett varumärke certifierar bärbara datorer enligt kraven i TCO Certified
  • Kommunicera värdet för IT-industrin att certifiera produkter enligt TCO Certified
  • Ett nätverk där finans- och försäkringsföretag samarbetar för tillsammans påverka IT-industrin i en hållbar riktning

Swedbank har drygt 14 000 anställda och är med nästan 9 miljoner kunder Sveriges största bank till antalet kunder. Swedbank har även en ledande ställning på övriga marknader som Estland, Lettland och Litauen.

About TCO Certified

With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Gabriella Mellstrand
+46 (0) 706 358 351

Pressrum