Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. När regeringen nu ska genomföra nya EU-regler om upphandling finns ett utmärkt tillfälle att skärpa lagstiftningen. Samtidigt behöver upphandlare i kommuner och landsting bättre utnyttja de möjligheter som trots allt redan finns.

Idag presenteras rapporten ”Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik”. Studien granskar myter om upphandlingen och visar på stora brister i lagstiftningen. Slutsatserna är att reglerna bör skärpas men också att upphandlare som vill lätt kan gå före med hållbar upphandling. Bakom rapporten står en rad organisationer, bland annat Miljömärkning Sverige, TCO Development, New Wave Group och 2050 Consulting.

– Varje år upphandlar kommuner och landsting för 600 miljarder kr. Den summan kan göra stor miljönytta men lagstiftningen tillåter att man helt struntar i det. Vi hoppas att civilminister Ardalan Shekarabi nu tar nya tag lägger fram regler som gör hållbar upphandling till vardag, säger miljöforskaren Mikael Karlsson, rådgivare på 2050.

Det nya EU-regelverk som nu ska införas i Sverige ger goda möjligheteter att använda tredjepartscertifiering i den offentliga upphandlingen. Det skulle underlätta oerhört för inte minst upphandlare som saknar resurser för att granska allt som köps in.

– Vi vill att riksdag och regering tydliggör i svensk lag och i myndighetsinstruktioner att krav på tredje¬partscertifiering är möjliga och önskvärda att ställa i den offentliga upphandlingen. Då får vi en resurseffektiv och träffsäker användning av skattemedel, säger Gabriella Mellstrand, marknadsdirektör på TCO Development.

Företagskoncernen New Wave Group arbetar för att ställa långtgående miljökrav och sociala villkor på sina produkter men ser att den offentliga upphandlingen brister.

Offentlig upphandling måste ta ett större ansvar

– Det är svårt för oss att jobba för mer hållbara produkter när så många offentliga upphandlare inte tar sitt ansvar. Vi vill att politiken nu tar bort den flaskhalsen; alla måste bidra till en hållbar omställning, säger Rebecka Svensson, hållbarhetschef på New Wave Group.

Bakom rapporten står 2050 Consulting, Fair Trade Sweden, KRAV, Miljömärkning Sverige, MSC, Naturskyddsföreningen, New Wave Group och TCO Development. Organisationerna har tillsammans över 100 års erfarenhet av arbete med upphandling, hållbarhetsmärkning och miljöanpassning.

– Vi har ett unikt samarbete. Tillsammans har vi lång erfarenhet av problem, myter och lösningar på upphandlingsområdet. Vi hoppas att vår rapport stimulerar både lagstiftare och upphandlare till ökade insatser. Vi har stora förhoppningar på den nya Upphandlingsmyndigheten, säger Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige.

LÄS RAPPORTEN HÄR
About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum