Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Många märkningar vill framhålla produkter som mer hållbara. Hur vet du vilka du kan lita på? 25 oktober är Global World Ecolabel Day som uppmärksammar de produkter och tjänster som verifierats som mer hållbara av en oberoende part.

Det blir allt vanligare att upphandlande organisationer vill bidra till hållbar utveckling och använder inköp som ett redskap. Deras utmaning är ofta att särskilja mer hållbara produkter från de som skönmålas — så kallad greenwash. Trovärdiga miljömärkningar kan hjälpa inköpare att göra ansvarsfulla val som leder till verkliga miljövinster.

Som inköpare har du makt att göra skillnad. Dina val har en direkt effekt på industrins ageranden och kan driva på utvecklingen av mer hållbara produkter, säger Clare Hobby, chef för inköpskontakter på TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

För att upphandla mer hållbart behöver du ta hänsyn till ett antal saker. Kraven bör vara utformade med hänsyn till produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För att kraven ska ha någon effekt måste sedan en oberoende part granska att de faktiskt uppfylls.

– För att veta att kraven uppfylls behöver du ha insyn i leverantörskedjan och säkerställa att industrin tar ansvar för att åtgärda de problem som upptäcks. Det kräver specialistkunskap och en fungerande kommunikation med tillverkarna. Utan uppföljning är kraven tandlösa. fortsätter Clare Hobby.

Global Ecolabelling Network är en global, icke vinstdrivande samarbetsorganisation för tredjepartsmärkningar. Styrelseordförande Björn-Erik Lönn kommenterar:

– Genom att använda en miljömärkning Typ 1 som uppfyller riktlinjerna i den internationella standarden ISO 14024 kan du vara säker på att kraven är relevanta, täcker produktens livscykel och att en oberoende part granskar att kraven uppfylls.

“När organisationer i hela världen använder miljömärkningar med öppna utvecklingsprocesser och publika krav skapas tydlighet och gemensamma spelregler för industrin. Tillsammans skickar inköpare en stark signal till industrin att ta ansvar, avslutar Björn-Erik Lönn.

Global World Ecolabel Day syftar till att öka medvetenheten om miljömärkningar Typ 1 och koordineras av Global Ecolabelling Network, GEN. Alla medlemmar i GEN granskas regelbundet för att säkerställa att de uppfyller riktlinjerna i ISO 14024.

I TCO Developments webbinarium Ecolabels used right — a tool for sustainable procurement den 25 oktober får du veta mer om miljömärkningar Typ 1.

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum