Pressrum2019-08-23T09:31:29+02:00

Pressrum

Presskontakt

Cassandra Julin
Global PR and Communication Manager

press@tcodevelopment.com
+46 702 866 861

Använda vårt varumärke

Please refer to the links for guidance on how to use the TCO Certified brand correctly, including guidelines for logo usage.

Press conference: toward sustainable IT products

December 3, 2018

Presenting the new generation of TCO Certified with sustainable, measurable and transparent criteria for IT products

Pressmeddelanden

Guide hjälper organisationer att lyckas med hållbara inköp av IT-produkter

6 Sep, 2017|

IT-produkter och dess tillverkning medför miljömässiga och sociala risker. Först när organisationer ställer och följer upp krav, skapas förutsättningar för ökat miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det är svårt att göra skillnad på egen hand, därför lanserar TCO Development en guide för hållbar upphandling av IT-produkter.

HP, Dell och Lenovo satsar på TCO Certified för bärbara datorer

4 May, 2017|

HP har precis som Dell och Lenovo valt att certifiera ett urval av bärbara datorer enligt senaste versionen av TCO Certified Notebooks. Nu har IT-inköpare världen över ett ännu större utbud av bärbara datorer som möter våra krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Rapport: Både framsteg och utmaningar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden

28 Feb, 2017|

Rapporten Impacts och Insights undersöker vilken effekt kraven i den senaste generationen av TCO Certified har haft sedan lanseringen i november 2015. Vi ser framsteg kopplat till socialt ansvar i tillverkningen, utfasning av de farligaste kemikalierna och industrins proaktiva hållbarhetsarbete.