Produktkategorier i TCO Certified2020-02-05T14:27:19+01:00

– Produktkategorier

För mer hållbara IT-produkter på kontoret och i datacentret

TCO Certified finns för elva produktkategorier och många av kraven är gemensamma för dem alla. Produktspecifika krav finns där det är relevant.

Bildskärmar
Bärbara datorer
Tablets
Smartphones
Stationära datorer
Allt-i-ett-datorer
Projektorer
Headsets
Nätverksutrustning
Datalagringsprodukter
Servrar
Displays
Notebooks
Tablets
Smartphones
Desktops
All-in-One PCs
Projectors
Headsets

Kraven i TCO Certified

Miljömässiga och sociala krav under produktens livscykel.

Om våra krav

Kräv certifierade produkter

Hållbar upphandling är enklare med TCO Certified.

Ställ krav

Certifiera era produkter

Lyft fram produkterna som mer hållbara alternativ.

Certifiera produkter

Kraven i TCO Certified

Miljömässiga och sociala krav under produktens livscykel.

Om våra krav

Kräv certifierade produkter

Hållbar upphandling är enklare med TCO Certified.

Ställ krav

Certifiera era produkter

Lyft fram produkterna som mer hållbara alternativ.

Certifiera produkter

Kraven i TCO Certified

Miljömässiga och sociala krav under produktens livscykel.

Kräv certifierade produkter

Hållbar upphandling är enklare med TCO Certified.

Certifiera era produkter

Lyft fram produkterna som mer hållbara alternativ.

Därför har vi valt dessa produktkategorier

Syftet med TCO Certified är att driva på utvecklingen mot mer hållbara IT-produkter. Att vi valt just dessa åtta produktkategorier är ingen slump. De är utvalda eftersom de har en stor påverkan på användaren, på personalen i fabrikerna där de tillverkas och på miljön. Produkterna används ofta i kontorsmiljö och i hemmen under många timmar varje vecka. Det innebär att de måste vara ergonomiska och att skadliga ämnen används i så liten utsträckning som möjligt.