Varför ställa krav på TCO Certified?2019-05-20T09:32:02+02:00

– Varför ställa krav på TCO Certified?

Du kan göra skillnad med hållbar upphandling

IT-produkterna du köper kan bidra till sociala och miljömässiga risker, men de kan också hjälpa dig att driva på en hållbar utveckling. Låt oss berätta hur.

Risk

IT-produkter bidrar till många hållbarhetsrisker under livscykeln

Utmaning

Expertkunskap och resurser krävs för att driva på IT-industrin i hållbar riktning

Lösning

Ställ krav på TCO Certified för att ta socialt och miljömässigt ansvar

IT-produkter — en risk för både människor och miljö

IT-produkter förknippas med en rad hållbarhetsrisker under livscykeln. Brott mot mänskliga rättigheter förekommer i tillverkningen. Skadliga ämnen finns både i tillverkningen och i produkterna. Produkternas livslängd förkortas ofta genom dålig ergonomi, bristande kvalitet och när de inte kan repareras och uppgraderas.

Men genom att ställa krav på TCO Certified i din upphandling skapar du incitament för IT-industrin att ta miljömässigt och socialt ansvar och utvecklas i en mer hållbar riktning. Dina val har en direkt effekt på hur industrin agerar.

TCO Certified gör det enklare att utmana IT-industrin

IT-produkter är komplexa produkter med många och långa leverantörskedjor. Den tekniska utvecklingen går i snabb takt. Därför är det svårt att ställa relevanta krav som utmanar industrin. Ännu svårare är att följa upp att produkter och fabriker faktiskt uppfyller de krav som ställs.

TCO Certified ger en färdig helhetslösning med aktuella och pådrivande krav som balanserar miljömässigt och socialt ansvar — samt oberoende verifiering av att kraven uppfylls. Genom att många organisationer runt om i världen använder TCO Certified skapas tydlighet, gemensamma spelregler och ett större tryck på industrin att ta ansvar.

Upphandla hållbart — så här gör du!

Med TCO Certified behöver du inte veta var gränsen går mellan ett krav som är utmanande och ett som är omöjligt att uppnå. För det vet vi. Du behöver heller inte ha ett stort nätverk av experter som säkerställer att kraven uppfylls. Det tar vi hand om. TCO Certified är ett komplett verktyg som är färdigt att använda. Allt du behöver göra är att ställa krav på TCO Certified i din upphandling och och vara noga med att leverantören ska visa ett giltigt certifikat som bevismedel. Vår guide berättar hur du ska gå tillväga, steg för steg.

Kom igång direkt!

Guide i tre steg för hållbar upphandling med TCO Certified.

Till guiden

Behöver du hjälp?

Vill du veta mer om hur TCO Certified förenklar hållbar upphandling?

Kontakta oss

Kom igång direkt!

Guide i tre steg för hållbar upphandling med TCO Certified.

Till guiden

Behöver du hjälp?

Vill du veta mer om hur TCO Certified förenklar hållbar upphandling?

Kontakta oss

Kom igång direkt!

Guide i tre steg för hållbar upphandling med TCO Certified.

Behöver du hjälp?

Vill du veta mer om hur TCO Certified förenklar hållbar upphandling?

Hitta produkter som redan är certifierade

En fullständig och sökbar lista finns i vår Product Finder. Listan uppdateras så snart en ny modell certifieras. Om en varumärkesägare hävdar att en produkt är certifierad, men den saknas i Product Finder, vill vi gärna att du berättar det för oss.

Se fullständiga krav

Du kan se de fullständiga kraven i TCO Certified, ladda ner kravdokument och lära dig mer om vår verifieringsprocess genom att besöka sidan certifieringsdokument.

Du är kanske intresserad av: