Lanseringsschema för nästa generation av TCO Certified

I slutet av 2018 lanseras en ny generation av TCO Certified. Redan i slutet av mars börjar vi släppa remisser för nya och uppdaterade krav. TCO Certified utvecklas kontinuerligt i en öppen och bred intressentdialog som resulterar i en ny generation var tredje år.

Första produkterna som uppfyller de nya kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen klara

Första produkterna som uppfyller de nya kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen klara. De skärpta sociala kraven ger ökade möjligheter för inköpare att ställa sociala krav vid upphandling med TCO Certified som stöd och därmed påverka mänskliga rättigheter i produktionen av IT.

2017-03-06T09:30:13+00:0011 Jun, 2012|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Ny generation av TCO Certified under utveckling – mot hållbar IT

TCO Development uppdaterar regelbundet certifieringarna av IT-produkter och vår vision är att driva på utvecklingen mot hållbar IT. Kraven utvecklas i dialog med industrin, inköpare och expertis/forskning och den här gången har vi fokuserat på att utveckla relevanta och utmanande krav inom socialt ansvar i produktionsledet. Det görs för att möta förväntningar och den utveckling som sker inom IT-industrin och bland inköpare.

HP:s senaste allt-i-ett dator nu TCO Certified-märkt

Allt-i-ett datorer, en stationär dator och bildskärm i en enhet, är ett bra alternativ för att få prestandan från en stationär dator, men med kompaktare design och färre sladdar. TCO Certified säkerställer att allt-i-ett datorn är utformad för minimalmiljöpåverkan, låg energiförbrukning och bra användaregenskaper. HP:s senaste allt-i-ett dator, Touchsmart 9300 Elite Business PC, är nu TCO Certified-märkt.

2018-09-10T09:20:38+00:0018 May, 2011|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , |