Lanseringsschema för nästa generation av TCO Certified

I slutet av 2018 lanseras en ny generation av TCO Certified. Redan i slutet av mars börjar vi släppa remisser för nya och uppdaterade krav. TCO Certified utvecklas kontinuerligt i en öppen och bred intressentdialog som resulterar i en ny generation var tredje år.

Rapport: Därför är det viktigt med hög andel återvunnen plast i IT-produkter

I princip alla IT-produkter innehåller olika sorters plaster, men allt för låg andel återvunnen plast. Att producera helt ny plast innebär höga koldioxidutsläpp, användning av ändliga resurser och risk för ytterligare miljöförstöring. Att använda återvunnen plast är på alla sätt bättre. Men idag återvinns bara dryga 10 procent av plasten i bildskärmar, datorer, smartphones och andra kapitalvaror.

2017-03-06T09:29:51+00:008 May, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |

Ny generation av TCO Certified under utveckling – mot hållbar IT

TCO Development uppdaterar regelbundet certifieringarna av IT-produkter och vår vision är att driva på utvecklingen mot hållbar IT. Kraven utvecklas i dialog med industrin, inköpare och expertis/forskning och den här gången har vi fokuserat på att utveckla relevanta och utmanande krav inom socialt ansvar i produktionsledet. Det görs för att möta förväntningar och den utveckling som sker inom IT-industrin och bland inköpare.