TCO Certified Edge — ännu ett steg mot hållbara IT-produkter

TCO Certified Edge är en kompletterande certifiering till TCO Certified, för IT-produkter som kan möta extra tuffa hållbarhetskrav. Certifieringen ligger i framkant och är ett sätt att identifiera de allra bästa produkterna på marknaden, ur ett hållbarhetsperspektiv.

TCO Certified Edge går längre

TCO Certified Edge fokuserar på en rad specifika hållbarhetsfrågor och produkter kan certifieras enligt ett eller flera av kraven. Det är ett tillägg till TCO Certified och alla produkter som certifieras enligt TCO Certified Edge möter också de omfattande krav på miljömässig och social hållbarhet som finns i TCO Certified.

Oberoende verifiering av att kraven uppfylls

Verifiering av samtliga krav i TCO Certified Edge utförs av oberoende verifierare som är specialister på IT-produkter, socialt ansvar i tillverkningen eller andra hållbarhetsfrågor. Alla testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 17025. Test- och verifieringsmetoder varierar beroende på vilket krav det gäller. Beskrivningar finns i respektive kravdokument.

Produkter certifierade enligt TCO Certified Edge

Du kan hitta certifierade produkter i vår Product Finder.

E-waste compensated (ny!)

Gäller för: bärbara datorer, tablets, smartphones

För varje tillverkad produkt måste varumärkesägaren samla in en motsvarande mängd elavfall i ett land där det annars inte tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Den kasserade produkten måste återvinnas enligt lokal lagstiftning samt EU:s standarder och lagstiftning.

Nuvarande
krav

Minimum 85% recycled
plastic content
Gäller för: bildskärmar

Certifierade produkter måste innehålla minst 85% återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan och användningen av jungfruliga material. Energianvändningen i tillverkningen minskas dessutom med upp till 80 procent.

Halogen free
display
Gäller för: bildskärmar

Halogener får inte användas i plastkomponenter. Halogenerade flamskyddsmedel och mjukgörare är ofta både skadliga och persistenta och kan bioackumuleras i levande organismer.

Full function ergonomic
display stand
Gäller för: bildskärmar

Höjden på bildskärmen måste vara justerbar och det ska vara möjligt att vinkla skärmen bakåt och åt sidan. Flexibiliteten underlättar för användaren att hitta en ergonomisk arbetsställning, som kan varieras.

High brightness
/daylight readable

Gäller för: bärbara datorer

Bildskärmen måste behålla en hög bildkvalitet och god läsbarhet även i dagsljus. Produkter som möter kravet är mer användarvänliga, kan användas utomhus och risken för ansträngda ögon minskar.

Minimum 50% post-consumer recycled plastic content
Gäller för: allt-i-ett-datorer

Certifierade produkter måste innehålla minst 50 procent återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan — färre jungfruliga material behövs och energianvändningen i tillverkningen kan minska med upp till 80 procent.

Enhanced acoustic
limiting
Gäller för: headsets

Ljudspikar kan ge användaren obehag. Produkter som är certifierade enligt detta krav måste ha ett system som förhindrar ljudspikar under de nivåer som finns i TCO Certified-kravet Acoustic noise.

Gör det möjligt för IT-industrin att visa hållbarhetsambitioner

TCO Certified Edge är ett sätt att särskilja mer hållbara produkter och ta ledarskap inom specifika hållbarhetsfrågor. Att vara en ledare inom hållbarhet är något att vara stolt över och vi uppmanar er att använda TCO Certified och TCO Certified Edge när ni pratar om certifierade produkter. För hjälp och vägledning, använd vår Brand Book eller mejla marketing@tcodevelopment.com.

Hjälper inköpare att hitta de allra mest hållbara IT-produkterna

TCO Certified Edge ger upphandlande organisationer möjlighet att hitta IT-produkter som klarar ytterligare, specifika hållbarhetskrav, utöver de omfattande kraven som ingår i TCO Certified. Alla krav i TCO Certified Edge finns här ovan. Hitta certifierade produkter i vår Product Finder.