Gör det hållbara valet enkelt med TCO Certified2020-02-03T14:38:57+01:00

– Om TCO Certified

Hållbarhetscertifiering för IT-produkter på kontor och i datacenter världen över

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation minska risker och ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Hållbarhetscertifiering för IT-produkter på kontor och i datacenter världen över

TCO Certified används av organisationer i hela världen. Certifieringen finns för elva produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar.

Krav ur ett livscykelperspektiv och oberoende verifiering

Omfattande krav driver social och miljömässig hållbarhet under IT-produktens livscykel. Oberoende verifieringsorganisationer granskar att kraven följs, både före och efter certifiering.

Hållbarhetscertifiering för IT-produkter på kontor och i datacenter världen över

TCO Certified används av organisationer i hela världen. Certifieringen finns för elva produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar.

Krav ur ett livscykelperspektiv och oberoende verifiering

Omfattande krav driver social och miljömässig hållbarhet under IT-produktens livscykel. Oberoende verifieringsorganisationer granskar att kraven följs, både före och efter certifiering.

Hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Låt din inköpsstrategi driva på hållbar utveckling.

Ställ krav vid inköp

Certifiera era produkter för att möta efterfrågan på hållbarhet

Använd TCO Certified för att lyfta fram era produkter som mer hållbara alternativ

Certifiera produkter

Hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Låt din inköpsstrategi driva på hållbar utveckling.

Ställ krav vid inköp

Certifiera era produkter för att möta efterfrågan på hållbarhet

Använd TCO Certified för att lyfta fram era produkter som mer hållbara alternativ

Certifiera produkter

Hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Låt din inköpsstrategi driva på hållbar utveckling.

Certifiera era produkter för att möta efterfrågan på hållbarhet

Använd TCO Certified för att lyfta fram era produkter som mer hållbara alternativ

Krav som utmanar IT-industrin

Certifierade produkter måste möta omfattande miljömässiga och sociala krav under livscykeln. Till exempel så måste krav på arbetstider, arbetsmiljö och löner följas i fabriker där certifierade produkter tillverkas. Produkterna måste möta krav på energieffektivitet, användarvänlighet och användandet av skadliga ämnen begränsas.

Mer om våra krav

Elva produktkategorier

TCO Certified finns för IT-produkterna på kontoret: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, samt datacenterprodukter: nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar.

Mer om produktkategorierna

Oberoende verifiering av att kraven uppfylls

Oberoende och ackrediterade verifieringsorganisationer granskar att fabriker och produkter uppfyller alla krav i TCO Certified. Det gäller före certifikatet utfärdas, men också efteråt, under hela dess giltighetstid. Åtgärdsplaner skapas för alla avvikelser som identifieras. För att säkerställa att testresultaten är tillförlitliga och jämförbara kontrolleras även våra verifieringsorganisationer löpande.

Läs om hur verifieringen går till

Tredjepartscertifiering enligt ISO 14024

TCO Certified är en tredjepartscertifiering som är oberoende i förhållande till såväl industrin som inköpare. TCO Certified uppfyller kraven i ISO 14024 miljömärkning typ 1 och har godkänts av Global Ecolabelling Network (GEN). Oberoende verifieringsorganisationer granskar att kraven följs. De arbetar i enlighet med ISO 17025, den internationella standarden för kompetenskrav på test- och kalibreringslaboratorier.

Varumärken med certifierade produkter

Fler än 3 500 produkter från 27 varumärken är certifierade. Du hittar en uppdaterad och sökbar lista i vår Product Finder.