Så upphandlar du hållbart med TCO Certified 2018-04-03T14:43:40+00:00
– Upphandlingsguide i tre steg

Så upphandlar du hållbart med TCO Certified

Behöver du hjälp för att komma igång med hållbar upphandling? Vår guide ger praktiska råd och tips på vägen.

Steg 1 — före upphandlingen

SE ÖVER ERA MÅL
Se till att din organisation har hållbarhetsmål som täcker upphandling, särskilt kopplat till IT-produkter.
INVOLVERA RÄTT PERSONER
Se till att involvera personer med kunskap om hållbarhetsfrågor i upphandlingen så att dessa aspekter finns med i hela processen: före, under och efter att kontraktet skrivs.
INFORMERA LEVERANTÖRERNA
Berätta i ett tidigt skede att senaste generationen av TCO Certified kommer finnas med som ett kontraktsvillkor i upphandlingen. Då har leverantörerna möjlighet att ansöka om certifikat för de produktmodeller som du är intresserad av.

Steg 2 — under upphandlingen

SÄTT EN TYDLIG TITEL
Gör upphandlingens hållbarhetsfokus tydligt genom att inkludera det i kontraktsnamnet, exempelvis: “Upphandling av mer hållbara bärbara datorer”.
KRÄV CERTIFIKAT SOM BEVISMEDEL
Ställ krav på den senaste generationen av TCO Certified för den produktkategori du ska upphandla, och ange att leverantören ska visa ett giltigt certifikat som bevismedel.
JÄMSTÄLL INTE MED ANDRA
Likställ inte TCO Certified med andra certifieringar eller märkningar. Annars finns risk att ni köper produkter som inte möter den bredd av hållbarhetskrav som gör TCO Certified unik, samt att oberoende verifiering inte ingår.
GE DEM TID ATT ANSÖKA OM CERTIFIKAT
Om de modeller ni vill upphandla inte är certifierade kan du ge leverantören en tidsfrist för att ansöka om TCO Certified (exempelvis 6 månader).

Steg 3 — efter upphandlingen

ÖKA FÖRSTÅELSEN INTERNT
Se till att ledning och medarbetare är medvetna om de sociala och miljömässiga risker som kopplas till IT-produkter, och hur hållbar upphandling med hjälp av TCO Certified kan hjälpa er att uppnå er organisations, nationella och globala hållbarhetsmål.
AVROPA ENLIGT AVTALET
Det är viktigt att alla som arbetar med inköp är medvetna om era mål för hållbar upphandling och att avrop sker av certifierade produkter enligt gällande avtal. Ibland släpps nya versioner av produkterna under kontraktstiden och det är viktigt att även de är certifierade.
DRA NYTTA AV FÖRDELARNA
Utbilda internt och berätta att ni tar ett ansvar för hållbarhetsfrågor genom att ställa krav på TCO Certified. Det är viktigt att de förstår fördelarna med omfattande krav ur ett livscykelperspektiv, som driver hållbarhet och verifieras av oberoende part. Se även till att dra nytta av era mer hållbara inköp i er hållbarhetsredovisning.

Prata om det!

Valet att köpa certifierade och mer hållbara produkter är något att vara stolt över. Genom att kommunicera det internt och externt kan det bidra till att bygga din organisations varumärke gentemot medarbetare och externa intressenter. Läs gärna vår Style Guide för råd om hur varumärket TCO Certified kan användas i er kommunikation.

Fler tips finns i vår guide

Vår guide för hållbar upphandling av IT-produkter innehåller detaljerade tips och råd.

Behöver du hjälp att komma igång?

Kontakta gärna oss så hjälper vi er med hållbar upphandling av IT-produkter.

Fler tips finns i vår guide

Vår guide för hållbar upphandling av IT-produkter innehåller detaljerade tips och råd.
LÄS GUIDEN

Behöver du hjälp att komma igång?

Kontakta gärna oss så hjälper vi er med hållbar upphandling av IT-produkter.
KONTAKTA OSS

TCO Certified gör hållbar upphandling enklare

IT-produkter kopplas till många sociala och miljömässiga risker under livscykeln. Genom att inkludera TCO Certified i dina upphandlingar utmanar du IT-industrin samtidigt som din organisation kan ta ett kliv framåt inom hållbarhetsområdet.

Många produkter är redan certifierade

I vår Product Finder finns alla certifierade produkter och listan kompletteras så snart en ny modell certifieras. Om du inte hittar en produkt som varumärkesägaren hävdar är certifierad vill vi gärna att du kontaktar oss.

Se fullständiga krav

Du kan se de fullständiga kraven i TCO Certified, ladda ner kravdokument och lära dig mer om vår verifieringsprocess genom att besöka sidan certifieringsdokument.