IT-produkter förknippas med många sociala och miljömässiga risker som påverkar människors liv och vår planet. I slutet av april släpper vi en ny version av vår Product Finder som gör det möjligt att på fler och bättre sätt mäta hållbarhetseffekterna av IT-produkter certifierade enligt TCO Certified.

Den nya versionen av Product Finder visar detaljerad information om IT-produkter certifierade enligt TCO Certified. Du har möjlighet att filtrera den information som just din organisation har behov av. Du kan bland annat:

Undersöka

  • Detaljerad information om certifierade produkter, exempelvis andel återvunnen plast, vikt, energikonsumtion och battericykler.

Beräkna

  • Beräkningsverktyg för CO2-utsläpp och energikostnad baserat på produktval och antal produkter.

Exportera

  • Exportera dina sökningar till Excel.

Informationen i nya Product Finder kan exempelvis användas i organisationers interna och externa kommunikation, hållbarhetsrapporter, eller för att köpa in mer hållbara IT-produkter. Under webbinariet visar vi alla funktioner i Product Finder och du har möjlighet att ställa frågor.

Presentatör:

  • Viktor Wennström,,
    TCO Development

Moderator: Cassandra Julin, TCO Development